Postup objednávky

 

Kupujúci si môže objednať tovar po prihlásení sa na web stránke. Podrobné údaje o výrobku a cene získa kupujúci kliknutím na názov výrobku alebo jeho obrázok. Za prípadné nepresnosti údajov poskytovateľ nezodpovedá. Obrázky výrobkov sú ilustrácie, môžu sa líšiť od skutočnosti.

Kupujúci si môže vybrať tovar, ktorý si chce objednať a kliknutím na odkaz „do košíka“ dať ho do virtuálneho košika. Kliknutím +/- vie udať množstvo, ktoré je k dispozícii na výber.

Ak si kupujúci vybral tovar, ktoré chce objednať, potom si môže pozrieť zoznam tovaru vloženého do košíka kliknutím na odkaz „Košík. V tejto časti vie kupujúci hocikedy meniť obsah košíka mazaním tovaru z košíka. Takým istým spôsobom vie meniť aj množstvo. Kliknutím na odkaz „Pokračovať v nákupe“ môže ďalej hľadať na web stránke. Pokiaľ kupujúci už nemá záujem ďalej si vyberať z uvedeného tovaru, môže pokračovať kliknutím na odkaz „Objednám si“.

 Kliknutím na odkaz „Košík“ si kupujúci môže vybrať:

  • pokiaľ je registrovaný na web stránke, tak na stranu vstúpi kliknutím na odkaz „Prihlásenie“ udaním vstupných údajov alebo 

  • môže kupovať aj bez registrácie, ale v tom prípade musí objednávku vyplniť skutočnými údajmi.

Keď kupujúci vstúpi na web stránku alebo udá svoje údaje, musí kupujúci udať spôsob platby. Tu môže kupujúci napísať k objednávke aj svoje pripomienky.

Pokiaľ sú všetky údaje správne tak treba vo štvorčeku odfajknúť: Kliknutím na odkaz "Objednám si" prehlasujem, že som prečítal/a a súhlasím s Všebecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje k plateniu.

Kupujúci ukončí svoju objednávku kliknutím na odkaz „Objednám si“ v spodnej časti strany. Poskytovateľ informuje kupujúceho v nasledujúcom okienku o úspešnosti objednávky, okrem toho ho informuje v automatickom liste zaslanom na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý obsahuje podrobnosti objednávky.

Po prijatí objednávky sa môže stať, že z vybraného tovaru nemáme k dispozícii dostatočné množstvo, aby sme obslúžili kupujúcich (hoci sa o to snažíme). V takom prípade naše zákaznícke oddelenie Vás bude informovať e-mailovom alebo telefonicky na Vami udanom čísle o alternatívnych riešeniach.

V prípade nákupu s kupónom treba vpísať kód kupónu (presne tak, ako ste to dostali) do promočného poľa a kliknúť na odkaz: "Kontrola kódu". Pokiaľ napíšete iný kód, naše zariadenie to nemôže brať do úvahy a automaticky to nechá bez povšimnutia. V tomto prípade píšte neodkladne odvolávajúc sa na spätné odsúhlasenie na e-mailovú adresu info@shoexpress.sk .