Pokiaľ sa Vám nepodarilo vyriešiť Vašu sťažnosť v Zákazníckom centre ShoeXpress.sk, môžete podať Vašu sťažnosť online u platformy riešenia sporov RSO.

Táto platforma umožňuje v rámci EU pre spotrebiteľov a podnikateľov, aby sa pokúsili o mimosúdnu dohodu v súvislosti s problémami-sťažnostami vzniknutými pri nakupovaní online. Táto interaktívna stránka je bezplatne dostupná v každom úradnom jazyku EU. S používaním RSO sa spotrebiteľ-kupujúci a podnikateľ-poskytovateľ môžu dohodnúť o výbere organizácie pre riešenie sporov, aby našli riešenie pre sťažnosť spotrebiteľa. Platforma je dostupná: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.