Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky Shoexpress.sk

 

1. Objednávka

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu Shoexpress.sk . (ďalej iba „e-shop“). K objednaniu si kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku prostredníctvom webového formuláru odošle.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho

 • adresu kupujúceho

 • druh, množstvo a cenu tovaru

 • telefonický a e-mailový kontakt

   

Objednávka vyplnená a odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy (ďalej iba „návrh“) v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. kupujúci má právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zrušiť elektronickou formou (ďalej iba „e-mailom“) kedykoľvek pred jej potvrdením predávajúcim, po potvrdení iba v prípade, ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Iné zrušenie návrhu alebo inou formou ako e-mailom predávajúci neakceptuje. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad doprava k zákazníkovi).

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude kupujúci vyrozumený.

Potvrdením návrhu predávajúcim dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku. Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok (časť 1. Objednávka) je záväzná.

Postup objednávky

Kupujúci si môže objednať tovar po prihlásení sa na web stránke. Podrobné údaje o výrobku a cene získa kupujúci kliknutím na názov výrobku alebo jeho obrázok. Za prípadné nepresnosti údajov poskytovateľ nezodpovedá. Obrázky výrobkov sú ilustrácie, môžu sa líšiť od skutočnosti.

Kupujúci si môže vybrať tovar, ktorý si chce objednať kliknutím na odkaz „dám do košíka“ a dať ho do virtuálneho košika a vtej istej časti vie udať množstvo v otvárajúcom sa okienku s udaním množstva, ktoré je k dispozícii na výber.

Ak si kupujúci vybral množstvo , ktoré chce objednať, potom si môže pozrieť zoznam tovaru vloženého do košíka kliknutím na odkaz „objednám si“, ktoré sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky vedľa ikony „kôš“. V tejto časti vie kupujúci hocikedy meniť obsah košíka mazaním tovaru z košíka kliknutím na ikonu „kôš“. Takým istým spôsobom vie meniť aj množstvo. Pokiaľ kupujúci už nemá záujem ďalej si vyberať z uvedeného tovaru, môže pokračovať kliknutím na odkaz „objednávka“ alebo môže ďalej hľadať na web stránke kliknutím na odkaz „pokračovanie kupovania“.

Kliknutím na odkaz „Objednávka“ si kupujúci môže vybrať:

 • pokiaľ je registrovaný na web stránke, tak na stranu vstúpi kliknutím na odkaz „registrovaní kupujúci tu vedia vstúpiť“ udaním vstupných údajov alebo kliknutím na odkaz

 • „kupovanie ako hosť“ môže kupovať aj bez registrácie, ale v tom prípade musí objednávku vyplniť skutočnými údajmi.

  Keď kupujúci vstúpi na web stránku alebo udá svoje údaje v prípade kupovania ako hosť, objaví sa odkaz „fakturačné údaje a spôsob dodania“, kde musí kupujúci udť potrebné údaje pre poskytovateľa. Tu môže kupujúci napísať k objednávke aj svoje pripomienky.

Pokiaľ ste zadali všetky údaje potom kliknutím na odkaz „kontrola objednávky“ sa objaví kontrolné okienko, kde môže kupujúci ešte pred odoslaním objednávky posledný krát skontrolovať jej obsah a spôsob platenia si tu tiež môže vybrať. Pokiaľ sú všetky údaje správne tak treba vo štvorčeku odfajknúť. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje k plateniu.

Kupujúci ukončí svoju objednávku kliknutím na odkaz „objednávka“ v spodnej časti strany. Poskytovateľ informuje kupujúceho v nasledujúcom okienku o úspešnosti objednávky, okrem toho ho informuje v automatickom liste zaslanom na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý obsahuje podrobnosti objednávky.

Po prijatí objednávky sa môže stať, že z vybraného tovaru nemáme k dispozícii dostatočné množstvo, aby sme obslúžili kupujúcich (hoci sa o to snažíme). V takom prípade naše zákaznícke oddelenie Vás bude informovať e-mailovom alebo telefonicky na Vami udanom čísle o alternatívnych riešeniach.

V prípade nákupu s kupónom treba vpísať údaje kupónu (presne tak, ako ste to dostali). Pokiaľ napíšete iné údaje, naše zariadenie to nemôže brať do úvahy a automaticky to nechá bez povšimnutia. V tomto prípade píšte neodkladne odvolávajúc sa na spätné odsúhlasenie na e-mailovú adresu „info@shoexpress.sk“.

 

2. Zmluvné strany

Predávajúci: 
Katex, s.r.o., Körvasút sor 14-15, Budapest 1161,

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Budapest, NAIH-74125/2014.

Kupujúci:
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla potrebné údaje na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach. 

Smerodajné právo je maďarské právo, tranzakcia sa uskutočňuje podľa maďarského práva.

 

3. Popis tovaru a cena

Popis jednotlivých tovarových položiek spolu s cenami tovaru a prepravným sú uvedené na stránkach e-shopu. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy upresnená kupujúciovi potvrdením objednávky e-mailom.

 

4. Dodacie podmienky

Dodávka tovaru sa uskutoční do 3-10 pracovných dní od prijatia objednávky, ale väčšinou dodávky tovaru sú realizované do 3-4 pracovných dní.

Pre doručenie zásielok využívame služby kuriérskej spoločnosti GLS.

Podacie dní: Pondelok-Streda-Piatok. Kuriér doručí zásielky nasledujúci deň od 8:00-17:00.

Prosíme Vás, aby ste zadali korektnú adresu, alebo adresu na ktorej Vás môže kuriérska služba zastihnúť počas pracovných dní.

Občas sa môže stať, že Vás kuriérska služba nezastihne na dodacej adrese.
Ak je prvý pokus o doručenie neúspešný, kuriér  je povinný Vám zanechať odkaz, (lístok v schránke s kontaktom na kuriérsku službu GLS). Na základe tohto odkazu môžete kontaktovať aj priamo kuriérsku spoločnosť GLS a dohodnúť si náhradný termín na doručenie. Kuriér sa bude pokúšať o doručenie 2-krát.

Kuriér sa bude pokúšať o doručenie spolu 3-krát. Po treťom neúspešnom doručení je objednávka odoslaná naspäť k odosielaťelovi.

 

5. Platobné podmienky

   Okrem platby bankovou kartou a spôsobom PayPal všetky ostatné platby sa považujú za dobierku, príplatok za dobierku je 0,99 Eur bez ohľadu na hodnotu objednávky.

   Spôsob platby:

  • Dobierka – kuriérom : Za objednaný tovar platíte do rúk pracovníka kuriérskej služby až pri preberaní zásielky. Kuriérovi je možné platiť iba v hotovosti. Príplatok za dobierku je 0,99 Eur

  • Platba bankovou kartou cez internet: Platba celkovej sumy objednávky môže byť realizovaná prostredníctvom internetu, cez systém Borgun. Platba kartou cez Internet je bezpečná. Poskytovateľ s kupujúcimi údajmi o platobnej karte vôbec neprichádza do kontaktu, údaje sú dosiahnuteľné iba pre Borgun. O výsledku tranzakcie informuje kupujúcého internetová stránka Borgun. Po úhrade platobnou kartou cez internet kupujúci zaplatí za tovar vopred a tovar bude odoslaný až po prijatí platby a spracovaní objednávky.

Prepravné ceny:

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

pri objednávke do 70€

 • 2,99 € pri platbe na dobierku a zaslaní kuriérnou službou

pri objednávke nad 70€

 • Prepravné – ZADARMO 

Doprava zadarmo sa nevzťahuje na výmenu tovaru!

 

6. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručná doba je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope 24 mesiacov na výrobné vady.

Faktúra slúži ako doklad o záručnej dobe.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar. Nárok na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od kuriéra.

a.    Od momentu prevzatia tovaru začína plynúť lehota prvých 6 mesiacov. Ak totiž spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých šiestich mesiacov po kúpe výrobku, má síce predávajúci právo uplatnenú reklamáciu zamietnúť, ale to len na základe odborného posúdenia.
b.    V prípade uplynutia lehoty šiestich mesiacov od kúpy tovaru a prejavenia vady na ňom už po tejto dobe nie je možné automaticky považovať takúto vadu za vadu predávajúceho, ale môže ísť aj o prípad vady, ktorá bola spôsobená nesprávnym, nevhodným používaním a zaobchádzaním s tovarom zo strany spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 6 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný spotrebiteľom na odborné posúdenie, náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnúť.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, v opačnom prípade môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z vád tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o vade tovaru, v opačnom prípade má toto právo predávajúci.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie balíka zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený balík kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia balíka zapríčineného prepravou, prevzatie, ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Upozorňujeme tiež kupujúcich, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

Postup pri reklamácii

V prípade záujmu reklamácie zakúpeného produktu je potrebné na našu emailovú adresu info@shoexpress.sk  zaslať fotografiu reklamovaného produktu s detailom na reklamovanú vadu. Po prijatí fotodokumentácie Vám zašleme odpoveďou na email predbežné vyjadrenie o reklamácií. Na základe predbežného vyjadrenia je už len na Vás, či sa rozhodnete zakúpený tovar skutočne reklamovať. V mnohých prípadoch tak ušetríte dvoje náklady za prepravu. Ak sa rozhodnete reklamáciu uskutočniť, tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka. Prosíme neposielajte tovar na dobierku, pretože nebude prevzatý. Po obdržaní zásielky bude reklamácia spracovaná a najneskôr do 30 dní od príjmu reklamácie Vám zašleme písomné stanovisko o výsledku reklamácie. V prípade nedodržania reklamačného poriadku si Shoexpress.sk vyhradzuje právo reklamáciu neprijať.

Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore, ak sa jedná o reklamáciu do 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.

V prípade uznanej reklamácie bude opravený tovar zaslaný bezplatne na adresu zákazníka, alebo mu budú vrátené peňažné prostriedky na účet.

 

6. 1.  Riešenie sporov online

Pokiaľ sa Vám nepodarilo vyriešiť Vašu sťažnosť v Zákazníckom centre ShoeXpress.sk, môžete podať Vašu sťažnosť online u platformy riešenia sporov RSO.

Táto platforma umožňuje v rámci EU pre spotrebiteľov a podnikateľov, aby sa pokúsili o mimosúdnu dohodu v súvislosti s problémami-sťažnostami vzniknutými pri nakupovaní online. Táto interaktívna stránka je bezplatne dostupná v každom úradnom jazyku EU. S používaním RSO sa spotrebiteľ-kupujúci a podnikateľ-poskytovateľ môžu dohodnúť o výbere organizácie pre riešenie sporov, aby našli riešenie pre sťažnosť spotrebiteľa. Platforma je dostupná:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho, kupujúceho a odstúpenie od zmluvy musí byť do 14 kalendárnych dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Adresa: Katex Trade Ltd. 1161 Budapešť, Körvasút sor 14-15, Maďarsko.

Tovar musí byť vrátený na náklady Zákazníka, ale informujeme Vás, že vrátiť peniaze môžeme len po fyzickom prevzatí tovaru, za stratené balíky naša firma nenesie zodpovednosť, preto prosíme, aby ste si vybrali bezpečný spôsob vrátenia. Firma nevráti peniaze dovtedy, kým neobdrží vrátený tovar alebo zákazník nepreukáže, že tovar už odoslal (napríklad potvrdením z pošty).
Po obdržaní vráteného tovaru Vás poprosíme zadať bankové spojenie (ktoré žiadáme v e-maili, aby sa zabránilo preklepom), úhradu uskutočníme najneskôr do 14 dní. Peniaze poštovou poukážkou ich kvôli vysokému poštovnému naša firma nevracia. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho uvedenie tovaru do pôvodného stavu alebo odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Prosíme, aby ste nás písomne kontaktovali pred vrátením tovaru (info@shoexpress.sk), aby sme mohli s Vami bez problémov spolupracovať. Prosíme, neposielajte späť tovar na dobierku, lebo tie nemôžeme prevziať. Peniaze vieme vrátiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou ich kvôli vysokému poštovnému naša firma nevracia!
Upozorňujeme zákazníkov, že aj v prípade vrátenia tovaru ako odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výmeny tovaru prepravné hradí zákazník. Upozorňujeme zákazníkov, že peniaze vrátime až po fyzickom obdržaní tovaru, za stratené balíky naša firma nezodpovedá.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené. Informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nedáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre doručenie tovaru.

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho. Kupujúcim je v každom obchodnom oznámení umožnené jednoduché a bezplatné zrušenie odberu obchodných oznámení.

 

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.9.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.