Informujeme vás, že naša webová stránka prestáva poskytovať svoje služby odo dňa 20.05.2020. Firma neukončí svoju činnosť, preto v prípade vyskytnutia otázok alebo reklamácie kontaktujte nás na e-mail: info@shoexpress.sk.